دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - سيستم اطلاع رساني

 

 

 

اطلاع رساني تذكرات مهم سيستمجهت رفاه حال دانشجويان عزيزدروس ارائه شده 1
   
طبق هماهنگي هاي بعمل آمده امکان واريز شهريه از طريقدروس ارائه شده 2
   
حساب سيبا و ملت از تمامي شعب متصل به سيستم شتاب و
   
نيز امکان ورود اطلاعات فيش و چک توسط دانشجويانپورتال جديد دانشجويي 1
   
فراهم گرديده است .خواهشمند است اطلاعيه هاپورتال جديد دانشجويي 2
   
و دستورالعمل هاي مربوطه را مطالعه فرماييدپورتال جديد دانشجويي 3
   
------------------------------------------پورتال جديد دانشجويي 4
   
پورتال جديد دانشجويي 5
   
پورتال جديد دانشجويي 6
   
پورتال جديد دانشجويي 7
   
پورتال جديد دانشجويي 8
   
پورتال جديد دانشجويي 9
   
   
   
پورتال قديم دانشجويي 1
   
پورتال قديم دانشجويي 2
   
   
   
Your IP Address is : 54.145.174.178