دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد - سيستم اطلاع رساني

 

 

 

اطلاع رساني تذكرات مهم سيستمجهت رفاه حال دانشجويان عزيز
   
طبق هماهنگی های بعمل آمده امکان واریز شهریه از طریقپورتال جديد دانشجويي 1
   
حساب سیبا و ملت از تمامی شعب متصل به سیستم شتاب وپورتال جديد دانشجويي 2
   
نیز امکان ورود اطلاعات فیش و چک توسط دانشجویانپورتال جديد دانشجويي 3
   
فراهم گردیده است .خواهشمند است اطلاعیه هاپورتال جديد دانشجويي 4
   
و دستورالعمل های مربوطه را مطالعه فرماییدپورتال جديد دانشجويي 5
   
------------------------------------------پورتال جديد دانشجويي 6
   
پورتال جديد دانشجويي 7
   
پورتال جديد دانشجويي 8
   
پورتال جديد دانشجويي 9
   
   
   
پورتال قديم دانشجويي 1
   
پورتال قديم دانشجويي 2
   
   
   
Your IP Address is : 184.72.177.182